WIECZÓR  Z  MARYJĄ

(Siedlce, 25.04.2013)

 

Naszemu spotkaniu od samego początku towarzyszyła niesamowita radość. To za przyczyną Najświętszej Panienki, która w szczególny sposób była obecna pośród nas, albowiem Jej poświęcony był ten Wieczór.

 

Gromkim głosem przyzywaliśmy Ducha Świętego i uwielbialiśmy naszego Pana, radując się obecnością Jego Matki. Dużo było pięknego śpiewu, któremu towarzyszyły gesty wyrażające miłość i wdzięczność, a z twarzy nie znikał życzliwy i serdeczny uśmiech. Jednym słowem wszystko było uroczyste, wzniosłe, pełne godności i dostojeństwa. Tak bywa zawsze, gdy trwamy w obecności Maryi i jak kochające dzieci tulimy się w Jej ramiona.

Nasi „aktorzy” z Diakonii Teatralnej w iście profesjonalnym stylu pokazali kilka ewangelicznych scenek obrazujących historię zbawienia: Kuszenia Ewy; Zwiastowanie Maryi; Nawiedzenie św. Elżbiety; Uczynienie Maryi Matką całego rodzaju ludzkiego przez Jezusa konającego na Krzyżu; Zwycięstwo Maryi nad szatanem ukazane w Apokalipsie. Za tę piękną pantomimę, w której dostrzegliśmy i naszą własną historię, dziękujemy!

 

Maryja została zaproszona przez Boga, aby z Jej udziałem, na drzewie Krzyża zostało pokonane zło, które dokonało się na drzewie w raju. Przedstawiona historia zbawienia to kawałek i naszej historii. My też doświadczamy zwiastowania, rzecz w tym, aby nie przegapić tego momentu i aby zdecydowanie wypowiedzieć swoje „fiat”. Też stajemy pod krzyżem jak Maryja. Uczmy się od Niej silnej wiary i ufności, że Bóg ma dla nas specjalną misję i wystarczającą łaskę, aby ją zrealizować. Pamiętajmy, iż Jezusowa Matka jest i naszą Matką i wstawia się za nami!

 

Podczas adoracji kapłani modlili się nad parami małżeńskimi i narzeczonymi, aby wytrwali w swoim powołaniu, a następnie nad tymi, których droga powołania nie jest do końca sprecyzowana, aby usłyszeli w sercu Boży głos i wybrali właściwą drogę. Za ogrom łask, które wylałeś na nas podczas tego spotkania, dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste! Chwała Ci, Panie i cześć!