WRZEŚNIOWY WIECZÓR CHWAŁY

(Siedlce 26.09.2013)

Bardzo bogaty w duchowe przeżycia był dla nas miesiąc wrzesień. Misje Święte w Katedrze umocniły i utwierdziły w wierze, Wieczór Chwały rozradował serca i rozpalił miłością do naszego Pana Jezusa Chrystusa,  a czwartkowy Wieczór w Sali KLO, to dalsza kontynuacja tych pięknych i radosnych doświadczeń. Bogu niech będą dzięki!

Frekwencja była znakomita, przybyło dużo młodzieży ze swoimi kapłanami, co bardzo cieszy. W centrum spotkania było Słowo Boże, które zostało wniesione bardzo uroczyście i zajęło ważne miejsce na podium. Zarówno etiuda teatralna jak i konferencja dały nam możność uzmysłowić sobie, jak ważną i nieodzowną rzeczą jest systematyczne czytanie i rozważanie Słowa Bożego.

W modlitwie spontanicznej prosiliśmy Pana, aby rozpalił w nas pragnienie czytania Pisma Świętego i nie rozstawania się z nim. Jest to miłosny list Boga do nas, a także broń przeciw szatańskim zasadzkom. Podczas Adoracji głębokie modlitwy zanosili w naszym imieniu Adam i Bartek. Do Jezusa w Najświętszym Sakramencie zbliżyli się ci, którzy nie czytają Pisma Świętego systematycznie, mało kiedy, bądź wcale. Nad nimi modlili się kapłani. Niech Bóg będzie uwielbiony w tych Jego dzieciach, które miały odwagę podejść do Jezusa, a tym samym przyznać się do swojej słabości!

Wzruszającym świadectwem powrotu do Jezusa po kilku latach błądzenia podzielił się z nami Karol. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały! On poszukuje zabłąkanych owieczek, przynosi do owczarni i obdarza bezgraniczną miłością! Chwała Ci, Panie!