RELACJA  Z  WRZEŚNIOWYCH  REKOLEKCJI

(Opole Nowe k/Siedlec, 27-29.09.2013)

Oczekiwane rekolekcje odbyły się. Dobry Bóg dał więcej niż pragnęliśmy, gdyż nad naszą formacją pracowało tym razem dwóch wspaniałych  Księży Rekolekcjonistów. Dobry jesteś Panie i potrafisz zaskakiwać niespodziankami swoje dzieci. Bądź uwielbiony na wieki!

Temat rekolekcji brzmiał CUM  DEO  AMBULARE po naszemu znaczy CHODZIĆ Z BOGIEM. Piękne to i fascynujące! Całe rekolekcje właśnie takie były, niech zazdroszczę ci, którzy nie skorzystali z tego dobrodziejstwa. Powinno być nas więcej. Szkoda! 

Bogactwem naszym była uczta duchowa podczas sobotniej i niedzielnej Eucharystii, dwugodzinna Adoracja, podczas której Jezus podchodził do każdego z nas, zatrzymując się na dłuższy czas, przemawiał czule, zapewniając o swojej miłości. Wpatrywaliśmy się w Jego uzdrawiające spojrzenie i oddawaliśmy Mu to wszystko, co jeszcze być może niepotrzebnie absorbuje nas i nie pozwala chodzić w Jego obecności. 

Tematy wygłoszonych konferencji same mówią za siebie i nie wymagają komentarzy: „Udzielanie się innym musi być poprzedzone oddzieleniem się od innych”, „Człowiek wzdycha za wspólnotą”, „Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie”, i „Czyńcie uczniów”.  Ponadto wiele cennych informacji przekazał nam nasz rekolekcjonista Ks. Michał, który uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji zatytułowanym „Budzić olbrzyma”. Podsunął też świetne pomysły, które tam wybrzmiały i warto wcielić je w życie naszej wspólnoty. Bogu niech będą dzięki!

Nie trzeba też rozwodzić się nad tym, jak wspaniale integrujemy się podczas rekolekcji. Służą temu przede wszystkim grypy dzielenia, rozmowy przy kawie i herbacie i indywidualne rozmowy z siostrami i braćmi. To był błogosławiony czas, za który dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, naszym Rekolekcjonistom: Ks. Michałowi, naszemu opiekunowi duchowemu Ks. Tomaszowi i wszystkim, którzy w różnoraki sposób trudzili się posługując, oczywiście na chwałę Bożą!   Z pewnością owoce tych rekolekcji będą duże i zmotywują nas do większego angażowania się do służby dla dobra Wspólnoty! Oby tak się stało! Amen.