SPOTKANIE Z ŻYWYM CHRYSTUSEM

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 20.02.2014)

Jeden Duch nas ożywia, Święty Duch, który nas namaścił podczas Rekolekcji Odnowy Wiary. Ciągle trwamy w pokoju, jakiego świat dać nie może. I jest nas dużo, bardzo dużo. To rezultat spotkania z żywym Panem i Zbawicielem!

Pragnienie bycia coraz bliżej Niego, radowania się Jego obecnością, zaowocowało tym, iż sześćdziesięcioosobową grupą wyjeżdżamy na weekendowe rekolekcje do Domu Rekolekcyjnego w Opolu Nowym. Dziękujemy Ci, dobry Boże, że nas przygarniasz, troszczysz się o nasz wzrost duchowy i rozpalasz miłość w sercach!

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy świadectwa naszego Opiekuna Duchowego o jego drodze do kapłaństwa i o spotkaniu z żywym Jezusem. To piękne doświadczenie pokazało, jak Bóg realizuje swój plan i w jaki sposób przygotowuje do kapłaństwa tych, których wybiera i kształtuje już od dzieciństwa. Za piękne świadectwo Księdza, dar jego życia i pasterskiego posługiwania, dziękujemy Ci, nasz Mistrzu i Nauczycielu!