PIERWSZOCZWARTKOWE SPOTKANIE

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 06.03.2014)

 

Zaproszeni przez Jezusa na Ucztę Eucharystyczną, którą dla nas przygotował, posileni Słowem i Ciałem, czuliśmy Jego żywą obecność podczas czuwania Godziny Świętej. To był czas intymnego spotkania z Bogiem, otwierania serc na Jego miłość i tulenia się w Jego miłujące ramiona. Modlitwa, którą w naszym imieniu prowadził Ksiądz, rozpalała serca i sprawiała, iż czuliśmy się umiłowanymi dziećmi naszego Pana i Zbawiciela.

W części formacyjnej, podczas warsztatów, obejrzeliśmy kilka interesujących filmików, które zdawałoby się nie miały nic wspólnego z ewangelizacją, ale o dziwo w każdym z nich dostrzegliśmy cząstkę swojego życia i swoją historię nawrócenia. Zobaczyliśmy bohaterów w różnych skomplikowanych sytuacjach życiowych: błądzących, zagubionych, dokonujących złych wyborów. Zdawać by się mogło, iż sytuacja każdego z nich była trudna, czasami tragiczna, bez wyjścia, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. On nawet z największych opresji wyprowadza dobro, jeśli tylko pozwolimy Mu działać. Tak też było w życiu ukazanych w filmikach bohaterów. Historia każdego z nich zakończyła się szczęśliwie, dzięki Bożej interwencji. Chwała Ci, Panie!