POWOŁANI DO EWANGELIZACJI

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 13.03.2014)

 

Rekolekcje Odnowy Wiary zakończone w styczniu rozpaliły w naszych sercach pragnienie miłowania Boga ponad wszystko i dzielenie się Jego miłością. Teraz pragniemy służyć Mu na miarę naszych sił i charyzmatów, którymi zostaliśmy obdarowani. Młodsi wyruszyli do szkół, aby głosić Chrystusa, który żyje, kocha nas i pragnie być kochany; starsi trwają przed Najświętszym Sakramentem, wspierają modlitwą i w ten sposób chronią przed szatańskimi atakami.

Owoce tego zaangażowania są zadziwiająco piękne. Pokazały to spotkania z młodzieżą szkolną w Falenicy i Toruniu. Nasi ewangelizatorzy z wielką radością opowiadali, z jak ogromną mocą działał Duch Święty, poruszając serca, nie tylko młodzieży, ale personelu pedagogicznego i obecnych kapłanów. Wzruszeni byli także ewangelizatorzy i nie wstydzili się łez. Do serc młodzieży najbardziej trafiały świadectwa, w których nasi Bracia i Siostry mówili o swoim nawróceniu, o spotkaniu z żywym i prawdziwym Jezusem, który otarł im łzy, tulił do serca i uzdrawiał. Oni oddali Mu swoje życie i z miłością podejmują trud apostolskiego posługiwania. Bogu niech będą dzięki!