W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 20.03.2014)

 

Przeżyliśmy kolejne, pełne radości i entuzjazmu spotkanie, podczas którego nasi ewangelizatorzy dzielili się doświadczeniem przeprowadzonych rekolekcji w siedleckiej Samochodówce.

Uderzyła nas ich postawa całkowitego zawierzenia Bogu i otwarcia na działanie Ducha Świętego. Szli do szkoły pełni lęku i słabości. Takie doznania towarzyszyły również największemu z Apostołów, św. Pawłowi, który przyznawał się do swoich niemocy, głosząc Dobrą Nowinę zgromadzonym rzeszom słuchaczy. Dostrzegając jednak błogosławione owoce swego trudu wyznał: „Moc w słabości się doskonali” (2Kol12,9). Tego doświadczyli nasi Bracia i Siostry, stojąc przed licznie zgromadzoną młodzieżą z drżeniem i pustką w głowie. Jednak w momencie, gdy zaczynali mówić, czuli moc słowa i wzmożone działanie Ducha Świętego, który otwierał serca młodych słuchaczy. Takich uczniów chce mieć Pan i nimi się posługiwać, aby objawiła się Jego chwała Liczne świadectwa, którymi podzielili się z nami były dowodem, iż Duch Święty działał przez nich z wielką mocą i poruszał serca słuchaczy. Młodzież w wielkim skupieniu słuchała głoszących kerygmat, konferencji, świadectw, z przejęciem uczestniczyła w modlitwie i oddała swoje życie Jezusowi. Bogu niech będą dzięki!