PIERWSZOCZWARTKOWE SPOTKANIE MODLITEWNE

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 03.04.2014)

Po trudach związanych z prowadzeniem rekolekcji i głoszeniem Dobrej Nowiny młodzieży szkolnej i akademickiej w naszym mieście i poza jego granicami (Toruń, Falenica), zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby podziękować Panu za błogosławione owoce, które uwidoczniły się już w trakcie ich trwania.

Wpatrując się w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie zadawaliśmy sobie pytanie, jaka przemiana dokonała się i w naszym życiu (mamy już za sobą połowę Wielkiego Postu), czy za deklaracją słowną idą też czyny; na ile pracujemy, aby oczyścić swoje serca. Prosiliśmy, aby Jezus przemówił do nas i wskazał, z czym ruszyć już dzisiaj, ponieważ wszyscy potrzebujemy zmartwychwstania i zbawienia.

Bardzo interesujące były warsztaty, które wszystkich zmobilizowały do uważnej obserwacji i wyrażenia konkretnej opinii na temat obejrzanej scenki. Obserwowaliśmy improwizowaną rozmowę dwojga przypadkowo spotkanych nieznajomych. Szybko zorientowaliśmy się, iż mężczyzna miał bardzo poważny problem zdrowotny i był kompletnie załamany. Dziewczyna okazała się być świetnym ewangelizatorem, potrafiła zręcznie poprowadzić rozmowę, dzięki czemu nieznajomy mężczyzna otworzył się przed nią. Bardzo poruszyła go historia życia dziewczyny, zapragnął tak jak ona doświadczyć Bożej obecności, znaleźć odpowiednią wspólnotę, w której mógłby wzrastać, być tak radosnym jak ona i przyjąć plan, który przygotował dla niego Bóg. Świetnie spisała się Emilka w roli ewangelizatora. Bogu niech będą dzięki, za dar jej życia i łaski, którymi Duch Święty tak hojnie ją obdarował! Chwała Panu!