ISTOTA GRUP DZIELENIA

(Spotkanie modlitewno – formacyjne, 10.04.2014)

Bardzo miło było znów spotkać się, aby wsparci mocą Ducha Świętego, obecnego pośród nas, uwielbiać Pana i Mistrza, i podjąć odpowiednie decyzje dotyczące naszej Wspólnoty.

Radujemy się, iż po przeżytych ośmiotygodniowych rekolekcjach garną się do nas młodzi ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem i pragną pogłębiać z Nim osobowe relacje. Z otwartymi sercami przyjmujemy ich do naszego grona i dołożymy wszelkich starań, aby odnaleźli w nas życzliwych i oddanych przyjaciół, których łączy jeden cel: umiłowanie Boga, świadczenie swoim życiem o miłości do Niego i dzielenie się Jego miłością.

Jest nas dużo i słuszną rzeczą jest, abyśmy dla większej integracji raz w miesiącu spotykali się w niewielkich grupach dzielenia (5-6 osób). Ten zwyczaj praktykujemy od samego początku i dostrzegamy błogosławione owoce. Obecnie powstało czternaście takich grup. Będziemy spotykać się w każdy trzeci czwartek miesiąca w podziemiach kościoła św. Józefa.

Grupy dzielenia są wielką łaską, za którą dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Przez nie poznajemy samych siebie; uczymy się słuchania, gotowości rozumienia innego człowieka. Mocą Ducha Świętego odkrywamy, że jesteśmy narzędziami, którymi posługuje się Bóg. Dzielenie jest szkołą miłości, szkołą postawy, gdzie uczymy się radzić sobie z problemami; jest mówieniem o słowie Bożym i o spotkaniu z Jezusem, który jest w centrum grup dzielenia.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste za możliwość wzrastania we Wspólnocie, za miłość, którą nam okazujesz, i posługujesz się nami, aby głosić światu o Twojej miłości i niezgłębionym Miłosierdziu! Bądź uwielbiony Panie i Boże nasz!