WIELBIĆ PANA MUZYKĄ, ŚPIEWEM I TAŃCEM

(Pierwszoczwartkowe spotkanie modlitewno-formacyjne, 08.05.2014)

 

Posileni Słowem i Ciałem Chrystusa, podczas wspólnotowej Eucharystii, pełni radości i uniesienia, kontynuowaliśmy spotkanie w salce przy zakrystii. Uwielbialiśmy Pana muzyką i śpiewem, wyrażając wdzięczność i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Dzięki solidnej formacji, którą zdobywamy we wspólnocie, podczas czwartkowych spotkań, rekolekcji, dni skupienia i innych zajęć, nauczyliśmy się wielbić Pana za wszystko, co nas w życiu spotyka, gdyż mamy świadomość, iż Bóg zawsze daje to, co najlepsze. Wielbimy Go, w każdej sytuacji: gdy radość przenika nasze serca, gdy smutno i ciężko, w chorobie i zdrowiu. Nasza modlitwa jest po prostu modlitwą uwielbienia.

Konferencja pt. MUZYKA UWIELBIENIOWA, którą wygłosił Marcin, (odpowiedzialny za diakonię muzyczną), pozwoliła nam zrozumieć, jak bardzo miłe jest Bogu uwielbianie Go muzyką, pieśnią i tańcem. Nawiązując do Starego Testamentu, ukazał króla Dawida, tańczącego przed Arką Przymierza i radującego się duszą, sercem i ciałem, gdy doświadczył bliskości Boga, Jego przebaczenia, miłosierdzia i miłości. Rozmodlony i rozśpiewany Dawid powinien być dla nas wzorem. Jego psalmy mogą być początkiem każdej naszej modlitwy. W czasie modlitwy uwielbienia możemy za jego przykładem radować się, tańczyć, pląsać, wznosić okrzyki ku chwale Boga, podnosić ręce w geście zwycięstwa. To dla nas dobra nauka: podnosimy ręce, gdy jesteśmy totalnie słabi i gdy jesteśmy w euforii!

Muzyka uwielbieniowa buduje wspólnotę, uwrażliwia na piękno i stwarza pole do wzrostu modlitwy. Z pomocą muzyki grający głoszą słowo Boże, więc słusznym jest, aby ich serca i dusze były piękne, a muzyka starannie przygotowana.

Bogu niech będą dzięki za wygłoszoną konferencję, która w pewnym stopniu przyczyni się do zmiany naszych zachowań zarówno na Wieczorach Chwały, spotkaniach czwartkowych jak i w osobistej modlitwie uwielbieniowej!