PRZYGOTOWANIE DO DZIELENIA W MAŁYCH GRUPACH

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 15.05.2014)

 

Coraz liczniej gromadzimy się na czwartkowych spotkaniach. Czujemy się wybrańcami, których powołał sam Jezus. On przyprowadził nas do wspólnoty, w której wzrastamy, rozwijamy się duchowo i jesteśmy wpisani w Boży plan. Niech dobry Bóg będzie błogosławiony i wywyższony!

Warunkiem wzrastania we wspólnocie jest przynależność do małej grupy. W zasadzie rzec można, że jeśli ktoś przychodzi na spotkania, a nie odnalazł się w małej grupie, to tak naprawdę nie należy do niej sercem. Grupy nasze funkcjonują już od kilku lat i doskonale wiemy, jaką rolę pełnią. Jednak najważniejszą rzeczą jest czytanie słowa Bożego i dzielenie się nim z siostrami i braćmi. Święty Jan Paweł II mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, ale też trzeba pamiętać, że w słowie Bożym zawarta jest instrukcja obsługi każdego z nas. W nim zawarte są wszystkie wskazówki dotyczące naszego postępowania i życia. Ono nie jest niczym mniejszym niż Ciało Chrystusa, jest dla nas pokarmem. Świadomi tego nie powinniśmy przeżyć ani jednego dnia bez czytania i rozważania Słowa Bożego! Dopomóż nam Panie Boże wytrwać w tym postanowieniu!