TRZECIA OSOBA BOSKA

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 12.16.2014)

 

Podczas spotkania trwaliśmy w radości, która nie opuszczała nas od nocnego czuwania w Kościele Św. Teresy, w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Z mocą przyzywaliśmy Jego obecności, a On przychodząc, nie skąpił radosnych doświadczeń. Z promiennymi uśmiechami na twarzach wołaliśmy do Niego i śpiewaliśmy pieśni pochwalne na Jego cześć.

Właściwie całe nasze spotkanie poświęcone było Duchowi Świętemu jako trzeciej Osobie Trójcy Świętej, Osobie równej Bogu Ojcu i Jego Synowi -Jezusowi Chrystusowi. Wiele ciekawych informacji zostało nam przekazane w bardzo interesujący sposób, gdyż nie była to typowa konferencja, ale rozmowa, podczas której mieliśmy okazję wykazać się znajomością Starego i Nowego Testamentu, przywołując w pamięci te momenty, w których była mowa o Duchu Świętym. Oprócz tego, że poszerzyliśmy naszą wiedzę, to było bardzo lekko, miło i przyjemnie. Bogu niech będą dzięki!

O tym, jak bardzo jest nam bliska Osoba Ducha Świętego, jak bardzo potrzebujemy Jej obecności i działania w życiu świadczyły wypowiedzi Zosi, Marka i Kuby.

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami zawsze i wszędzie, pocieszasz w każdym utrapieniu, bez Ciebie nic uczynić nie możemy! Ty jesteś Panem życia i śmierci! Kochamy Cię Duchu Święty!