PRACA W MAŁYCH GRUPACH

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 26.06.2014)

 

 

 

Kolejny raz spotkaliśmy się, aby w małych grupach pochylić się nad Słowem Bożym i dzielić się tym, co Duch św. nam objawia. Przedmiotem rozważań była Księga Samuela (1Sm 17, 20-54). Historia w niej opisana nie była dla nas czymś nowym. To jedna z najpopularniejszych scen Starego Testamentu. Jednak, ponieważ Słowo Pana jest żywe, dlatego ponownie zachwyciły nas losy głównego bohatera, który z procą i pięcioma kamykami wyszedł przeciwko uzbrojonemu i potężnemu wojownikowi Filistyńskiemu –Goliatowi. Dawid wyruszył wszakże do walki w imię Boże i z przekonaniem, że …nie mieczem ani dzidą Pan ocala” i pokonał groźnego przeciwnika.

Praca w grupach polegała na tym, aby w historii Dawida dostrzec i naśladować te jego cechy, które pozwolą pokonywać lęki i ograniczenia, utrudniające pójście za Panem i radosne głoszenie Dobrej Nowiny. W trakcie zajęć odpowiedzieliśmy na kilka istotnych pytań:

-Czego się boję?

-Jak często i jaką wykazuję inicjatywę w głoszeniu Słowa Bożego?

-Co jest moim orężem w walce z przeciwnościami i w głoszeniu Dobrej Nowiny?

-Jak dziękuję Panu Bogu za pomoc?

Dzielenie w grupach pozwoliło dostrzec nasze ograniczenia i z pewnością przyczyni się do bardziej intensywnej pracy nad sobą. Bogu niech będą dzięki! Chwała Ci, Panie Jezu Chryste!