WRÓCILI RADOŚNI I UBOGACENI

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 24.07.2014)

 

 

 

Dali temu wyraz nasi ewangelizatorzy na spotkaniu, po powrocie z Okuninki. Radość, która z nich emanowała, udzieliła się wszystkim. Pełni Ducha Świętego dziękowaliśmy za ich posługę i za wszystkich, do których zostali posłani, aby głosić Słowo Boże nad Jeziorem Białym podczas tzw. Dni Krokodyla. Przedsięwzięcie było bardzo śmiałe i przekraczało ludzkie możliwości. A jednak ze wzmożoną siłą działał Duch Święty, oświecając ewangelizatorów i otwierając serca wczasowiczów, których były liczne rzesze.

Nasi misjonarze prowadzili rozmowy zarówno z młodzieżą, jak i starszymi osobami wylegującymi się na plaży, a rozmowy najczęściej kończyły się wspólną modlitwą i oddaniem życia Jezusowi. To niecodzienny widok zobaczyć na plaży klęczących i modlących się plażowiczów. Bogu niech będą dzięki!

Słuchając świadectw naszych braci i sióstr byliśmy pełni podziwy dla nich i zazdrościliśmy Bożą zazdrością, a w sercach pojawiło się pragnienie wzięcia udziału w tak pięknej i pożytecznej akcji na przyszły rok, jeśli Bóg pozwoli i zaprosi. Oby tak się stało!

Przed naszą młodzieżą kolejne przedsięwzięcie, wyjazd na Przystanek Jezus, więc modliliśmy się trzymając nad nimi otwarte księgi Pisma Świętego i prosząc o mądrość i światło, by sprostali temu wyzwaniu. Radosnym akcentem zakończyliśmy nasze tegoroczne spotkania formacyjne, trochę tylko szkoda, że spotkamy się dopiero we wrześniu. Niech ten błogosławiony czas posłuży nam do głębszych refleksji i zastanowieniu się, jak intensywniej zaangażować się w prace dla dobra i wzrostu naszej Wspólnoty. Tak nam dopomóż Bóg!