MODLITWA SŁOWEM BOŻYM
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 16.10.2014)

Wielką wagę przywiązujemy do modlitwy i roli jaką ona spełnia w naszym życiu. Nic więc dziwnego, że podczas spotkań poznajemy różne jej sposoby i formy, słuchając konferencji, uczestnicząc w ciekawych warsztatach i dzieląc się osobistym doświadczeniem.

Niezwykle ubogacające było nasze ostatnie spotkanie, podczas którego wiele cennych wiadomości zostało nam przekazane i przypomniane o modlitwie Słowem Bożym, które powinno zajmować centralne miejsce w naszym życiu. Dlatego medytacja Słowa powinna odbywać się bez pośpiechu, w odpowiedniej porze dnia ( najlepiej w godzinach porannych, gdy umysł jest sprawny, a my wypoczęci) i powinna być poprzedzona modlitwą do Ducha Świętego. Mamy być świadomi przeszkód, jakie będzie podsuwał szatan, aby odciągnąć od medytacji. Do słowa, które nas najbardziej dotknie, trzeba wracać bardzo często podczas dnia i rozważać w swoim sercu. Te i inne rady i pouczenia wzięliśmy sobie mocno do serca i z nowym zapałem przyłożymy się solidnie do tej jakże ważnej ( z pewnością najważniejszej z modlitw). Niech Bóg będzie wywyższony i błogosławiony. Chwała Ci, Panie i cześć!