MODLITWA RÓWNOCZESNA W EWANGELIZACJI

(Pierwszoczwartkowe spotkanie modlitewno-formacyjne, 04.12.2014 r.)

 

Dwugodzinne trwanie w jedności podczas Eucharystii i Godziny Świętej jest pięknym zwyczajem naszej Wspólnoty. Praktyka ta bowiem otwiera serca na Bożą Miłość i na siebie nawzajem.

Spotkanie w salce przy zakrystii bardzo nas ubogaciło. Wiele wniosła konferencja traktująca o modlitwie równoczesnej. Jest to modlitwa wspólnotowa, która angażuje wszystkich uczestników spotkania. Modląc się równocześnie mamy możliwość śmiało, bez skrępowania wyrażać swoje myśli i pragnienia serca. Modlący się w ten sposób, będąc w jedności, nawiązują bliższą relację z Bogiem.
Rozpalonym miłością sercom z pomocą przychodzi Duch Święty i prowadzi modlitwę, która często przeradza się w glosolalię.

Korzystając z formy modlitwy równoczesnej podczas ewangelizacji modlimy się nad konkretną osobą, polecając ją Bogu przez dziękczynienie, uwielbienie i prośby. Wówczas Bóg objawia swoją moc i chwałę, dotykając serca omadlanej osoby.

Usłyszane świadectwa utwierdziły nas w przekonaniu, iż podczas modlitwy równoczesnej Duch Święty działa w różnoraki sposób: jedni doświadczają wielkiej radości, inni daru łez, a inni w sercach i całym ciele miłego ognia Bożej miłości. Za znaki Bożego działania i Jego miłości dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste! Bądź uwielbiony! Bądź błogosławiony! Bądź wywyższony! Chwała Ci Panie i cześć!