OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE PANA
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 11.12.2014)

Radosny i błogosławiony czas, który motywuje do uporządkowania swego życia, oczyszczenia i przygotowania serca na godne powitanie i przyjęcie Bożego Dziecięcia.

Dzięki gorącym modlitwom i pięknym śpiewom na chwałę Pana napełniamy się pragnieniem ciągłego trwania w Jego obecności, a głęboka konferencja podsyca i rozpala żar miłości. Bez wspólnoty i cotygodniowych spotkań bylibyśmy o wiele ubożsi, a wiara nie byłaby tak żywa i silna. Doskonale rozumie to ten, kto choćby na krótki czas, zrządzeniem Bożym, nie mógł uczestniczyć we wspólnotowych modlitwach.

Każda Eucharystia i spotkanie ma nas przemieniać. Nie stać nas na marnowanie czasu.
Boże Narodzenie – to dla nas bój: trzeba przebaczyć, spojrzeć w oczy drugiej osobie i powiedzieć „Kocham cię”; zerwać z nałogami, grzechami, zaprzeć się samego siebie i postanowić jak najefektywniej przeżyć dany czas. Nowonarodzony w stajence betlejemskiej to nie maleńkie bezbronne dziecię- to wielki i wszechpotężny Bóg i Pan, godzien wszelkiej chwały i czci.

Korzystajmy ze wszystkich dobrodziejstw bycia we wspólnocie, przygotujmy się na spotkanie z Panem, stawajmy się gorący! Inaczej szkoda czasu. On wróci i będzie pukał do naszych serc. Dziękujemy Ci, dobry Jezu!