CNOTA SPRAWIEDLIWOŚCI

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 12.11.2015)

Modlitwy, podczas czwartkowych spotkań, ubogacają nas duchowo. Są jakby „ładowaniem akumulatorów”, które rozpalają miłość w sercach i pozwalają trwać przy Jezusie, uwielbiając Go w szarej codzienności, aż do kolejnego spotkania. To wielka łaska i dar Ducha Świętego!

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy, wygłoszonej przez Marlenę konferencji, której przedmiotem była cnota sprawiedliwości. Jest to cnota moralna, polegająca na trwałej i stałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest „cnotą religijności”. W stosunku do ludzi uzdalnia do poszanowania praw każdego, sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego.

Po konferencji, jak zwykle był czas na świadectwa, które wygłosili: Zosia, Ula i Andrzej. Niech Bóg będzie uwielbiony, wywyższony i błogosławiony! Chwała Ci, Panie i cześć!