MARIA MAGDALENA – PIERWSZA W GRZECHU, NAWRÓCENIU I EWANGELIZACJI

(Sala przy zakrystii kościoła pw. św. Józefa, 23.06.2016)

Pełni radości po przeżytym Wieczorze Chwały z okazji Dnia Ojca spotkaliśmy się, by dziękować Panu za dar Wspólnoty jaką tworzymy od tylu lat. Tym razem zarezerwowaliśmy sobie dużo czasu na wysłuchanie świadectw działania Pana w ostatnim czasie. Trzeba przyznać, że było ich sporo. Wcześniej jednak ks. Tomasz wygłosił do nas konferencję o… na pozór znanej nam dobrze postaci biblijnej. Mowa o Marii Magdalenie, która, jak zauważył i udowodnił to nasz duchowy Opiekun, była pierwsza w grzeszeniu, pierwsza w nawróceniu i pierwsza w głoszeniu. Te treści jak zwykle dały nam wiele do myślenia.

W ostatniej części spotkania ks. Tomasz zacytował św. Pawła, który w swoim Liście do Filipian stwierdził, iż „zpominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.” (Flp 3,13). Ta sentencja Apostoła Narodów miała nam uzmysłowić, iż chociaż jako WJD podjeliśmy i zrealizowaliśmy wiele dzieł w ostatnich tygodniach, kolejne zadania jawią się na horyzoncie. W lipcu bowiem zaangażujemy się w ewangelizację nad Jeziorem Białym i Wieczór Chwały na Błoniach Papieskich, a w sierpniu Wieczorem Chwały otworzymy doroczny diecezjalny Festival Hosanna.

Niech Pan błogosławi naszym poczynaniom i pzreymnaża nam nowych członków – świadków wiary.