ETAPY ZAŻYŁOŚCI Z BOGIEM

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 11. 08.2016)

Kolejne wakacyjne spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy wołaniem do Ducha Świętego, aby uzdalniał nas do przyjęcia łask, które przygotował na ten wieczór nasz Pan. Modlitwa prośby szybko przerodziła się w radosne uwielbienie i dziękczynienie. W takiej atmosferze trwaliśmy do Apelu Jasnogórskiego, który o godz. 21- ej został odśpiewany w łączności z pielgrzymami zdążającymi do tronu Jasnogórskiej Pani.

Wcześniej wysłuchaliśmy konferencji, wygłoszonej przez naszego opiekuna – ks. Tomasza: „Etapy zażyłości z Bogiem”. Warto ją zapamiętać i stosować w życiu! Częste (nie tylko w niedziele i święta) uczestnictwo w Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, sprawiają, że wchodzimy w bliższą zażyłość z Bogiem. Potęguje się w nas pragnienie ciągłego z Nim kontaktu; mocniej Go kochamy i wchodzimy w coraz głębszą relację.

Istnieją cztery etapy miłowania Boga. Pierwszym jest zauroczenie tzn. zachwyt pięknem. Wiele takich momentów ukazali nam w swoich relacjach czterej Ewangeliści. Za przykład może posłużyć reakcja Piotra Apostoła, który zachwycony Jezusem wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt16,16), albo zachwyt Samarytanki przy studni Jakubowej (J4,5-42): „Widzę, że Ty jesteś prorokiem”. Drugim etapem jest miłość pragnienia: mieć kogoś dla siebie i czerpać z dobra i piękna kochanej osoby. Kolejny etap zażyłości z Panem jest miłość życzliwości tj. chęć obdarowania wynikająca z pragnienia życia dla innych. Taka postawa jest bardzo ważna i potrzebna we wspólnocie. W Piśmie Świętym piękny przykład daje niewiasta, która namaszcza stopy Jezusa i swoimi włosami je ociera; czy też Piotr, wyrażając pragnienie oddania swego życia za Jezusa. Jednak celem pogłębiania relacji z Panem powinna być miłość oblubieńcza oznaczająca miłowanie bezwarunkowe, bezgranicznie. Taką miłością obdarza nas Bóg. Odpowiednim miejscem, gdzie uczymy się takiej miłości do Boga jest nasza wspólnota.

Dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste, że nas do niej zaprosiłeś i dziękujemy za opiekuna, którego nam dałeś – Ks. Tomasza. Prowadź go i błogosław na wszystkich jego drogach!