MAŁE GRUPY GWARANCJĄ WZRASTANIA WE WSPÓLNOCIE

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 20.10.2016)

Już prawie dziesięć lat systematycznie spotykamy się w każdy czwartek, aby poprzez modlitwę, katechezy i wspólnotowe Eucharystie umacniać się w wierze, by następnie dzielić się miłością Jezusa z innymi. Doświadczenie pokazuje, iż dynamiczny wzrost jakościowy i ilościowy całej wspólnoty zapewniają małe grupy. To one sprzyjają głębszej integracji poszczególnych osób z całą społecznością, otwierają na siebie nawzajem, ośmielają oraz pomagają otworzyć się na słowo Boże i innych członków wspólnoty.

Dzięki Bożej łasce, każdy z nas znalazł swoje miejsce w małej grupie przez co zdeklarował się do systematycznego uczęszczania na spotkania oraz angażowania się do pracy na miarę udzielonego przez Ducha Świętego charyzmatu.