CODZIENNE ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO

(Spotkanie modlitewno-formacyjne,10.11.2016)

Pod takim hasłem stało nasze spotkanie w drugi czwartek listopada. Maciek animując spotkanie upewnił nas, jak wielkim darem jest jego osoba dla naszej Wspólnoty. Zarówno wygłoszona przez niego konferencja jak i przygotowany dla każdego tekst pouczający, jak dobrze wykorzystać czas przeznaczony na medytację będzie nam bardzo pomocny. Zadając nam dwa pytania nasz były lider skutecznie zachęcał do dawania konkretnych odpowiedzi: „Po co chcę rozważać Pismo Święte?” oraz „Jak wygląda moja medytacja?” Niech Bóg będzie uwielbiony w jego sumienności i zaangażowaniu!

O tym, że ten temat jest nam bardzo bliski świadczyły świadectwa wygłoszone na zakończenie naszego spotkania. Bogu niech będą dzięki!