EWANGELIZACJA PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 01.12.2016)

Rozpoczął się Adwent, czas oczekiwania i przygotowań do przeżywania radosnych świąt Narodzenia Pańskiego.

To świętowanie powinno wyrażać się nie tylko w wystroju naszych mieszkań i przyrządzaniu wytwornych dań na wigilijny i świąteczny stół, ale przede wszystkim w uporządkowaniu wnętrz naszych serc, przemianie myślenia i postępowania. Jednocześnie te Święta powinny być czasem przebaczenia i pojednania skoro Bóg jest tak blisko nas. Czekają nas zatem spotkania w rodzinnym gronie, co może być wyjątkową i niepowtarzalną okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, która zmieniła nie tylko bieg historii ludzkości, ale wpłynęła na życie każdego, kto uwierzył w „moc zstępującą z wysoka” (por. prolog Ewangelii wg św. Jana).

Dlatego tym razem w ramach warsztatów ewangelizacyjnych prowadzonych jak zwykle przez Bartka dzieliliśmy się w małych grupach pomysłami dotyczącymi takiego wystroju domu i doboru prezentów świątecznych, aby zawierały one w sobie przesłanie i akcenty budzące głębszą refleksję nad treścią wydarzeń z Betlejem. Inaczej mówiąc, chodziło o to, by wykorzystać te dni do ewangelizacji. W trakcie warsztatów okazało się, że Duch św. natchnął nas wieloma przeróżnymi pomysłami i nowymi formami ewangelizowania. Niech w tym wszystkim Bóg będzie uwielbiony, wywyższony i błogosławiony!