GŁOSZENIE EWANGELII W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 08.12.2016)

Przed nami jako wspólnotą ewangelizacyjną jawią się wciąż nowe i poważne wyzwania. Aby solidnie przygotować się do tej misji, ks. Tomasz podjął się szczegółowej analizy adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”, czyli „Radość Ewangelii” promulgowanej w listopadzie 2013 r. Jej treść dotyczy permanentnego wezwania Chrystusa do głoszenia Dobrej Nowiny niosącej radość, połączoną z nadzieją, nawet w najtrudniejszych chwilach.

We wspomnianym dokumencie Ojciec św. przestrzega, iż w człowieku, który nie dzieli się Dobra Nowiną znika radość, entuzjazm czynienia dobra, a jego wiara powoli gaśnie. Lekarstwem w takim przypadku jest odnowienie swojej relacji z Panem. Dzięki lekturze tej adhortacji dowiadujremy się, iż wielkim pragnieniem Papieża jest postawienie Kościoła w stan ciągłej misji, a przez to ukazanie programu ewangelizacyjnego jego pontyfikatu. Nowość ewangelizacji wg papieża Franciszka – to nie zanegowanie tego, co było wcześniej, lecz ubogacanie i wzywanie wszystkich do przekazu wiary.

Papież wskazuje na trzy obszary ewangelizacji, gdzie spotykamy trzy grupy adresatów ewangelicznego orędzia: Pierwszym jest duszpasterstwo zwyczajne czyli parafialne, przez które docieramy do wierzących – praktykujących. Druga grupa adresatów to osoby ochrzczone, ale niepraktykujące, a trzecia to ludzie nieznający Boga, bądź świadomie Go odrzucający.

Po wysłuchaniu konferencji nt wspomnianej adhortacji, która jest początkiem cyklu rozważań na ten temat, nasze serca napełniły się radością i wdzięcznością Bogu za dar posługi papieża Franciszka, który podarował Kościołowi, czyli również naszej Wspólnocie tak konkretny program dla dalszej działalności ewangelizacyjnej.