ROLA W.J.D. W PRZYGOTOWANIU P.M.E.

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 12.10.2017 )

Bardzo pracowitym dla wszystkich jego uczestników okazało się być spotkanie formacyjne w drugi czwartek października. Ze względu na zbliżający się termin Diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, które będzie miało miejsce już 21 października w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach, pracowaliśmy w małych grupach, pochylając się nad kwestiami, jakie dotyczą roli i zaangażowania świeckich w Parafialnych Misjach Ewangelizacyjnych (PME). Wprawdzie rozpoczną się one dopiero jesienią przyszłego roku i obejmą najpierw dekanaty na wschodzie diecezji, to jednak ich dobre przygotowanie powinno zacząć się już dziś w łonie wszystkich zrzeszeń katolickich, którym bliskie jest dzieło Nowej ewangelizacji. Dlatego i my jako wspólnota ewangelizacyjna pragniemy mieć włączyć się w ten projekt. Wnioski i postulaty wypracowane w małych grupach zostały odczytane wszystkim przez animatorów na końcu spotkania, a po właściwym opracowaniu, przedstawione podczas Forum.