DUCHOWOŚĆ ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 19.10.2017)

Już od dziesięciu lat przy kościele św. Józefa odbywają się spotkania Wspólnoty Jednego Ducha. Co czwartek stają obok siebie ci, którzy od wielu lat przynależą do naszej grupy oraz ci, którzy dołączyli w ostatnim roku. Zawsze też witamy kogoś „po raz pierwszy”. Gromadzimy się nierzadko ponad pięćdziesięcioosobową grupą, choć ks. Tomasz twierdzi, że wszystkich jest nas prawie osiemdziesiąt, ale z różnych powodów nigdy nie ma „kompletu”. A wszystko po to, aby uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wielka łaska i szczególne błogosławieństwo. Systematyczne uczestnictwo w czwartkowych spotkaniach, w Eucharystii, zajęciach warsztatowych, rekolekcjach, misjach, adoracji Najświętszego Sakramentu kształtują naszą mentalność ewangelizatorów, przyczyniając się dynamicznie do wzrostu duchowego, rozpalają miłość w sercach i pragnienie służenia Bogu, ewangelizując nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale i w odległych miejscowościach. Bogu niech będą dzięki za naszego Opiekuna Duchowego, który nie szczędzi trudu, aby nas formować, wskazując drogę do świętości.

Na ostatnim spotkaniu została nam przybliżona duchowość św. Andrzeja Apostoła. Wsłuchując się w konferencję Księdza nie sposób było nie zastanowić się nad naszym wzrostem duchowym i być może podjąć pewne postanowienia, które ułatwią odnalezienie właściwej drogi. Niech nam w tym błogosławią nasi święci patronowie!