ŚW. PAWEŁ Z TARSU

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 11.01.2018)

Nasze czwartkowe spotkania gromadzą coraz więcej uczestników. Bardzo nas to cieszy i każdą nową osobę przyjmujemy z wielką radością. Może dlatego wszyscy, którzy trafiają do naszej wspólnoty szybko asymilują się. Czują się u nas swobodnie i, jak sami mówią, odnajdują w nas życzliwych i szczerych „przyjaciół duszy”. Każde spotkanie rozpoczynamy spontaniczną modlitwą, zapraszając Ducha Świętego, aby był pośród nas, uzdalniał do uwielbienia Jezusa i oddawania Mu chwały.

Nasze drugie spotkanie w Nowym Roku poświęciliśmy zbliżającemu się Świętu Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25. stycznia). Z Dziejów Apostolskich znany jako Szaweł, faryzeusz i zaciekły prześladowca młodego Kościoła. Po cudownym nawróceniu, a właściwie oświeceniu pod Damaszkiem przyjął chrzest i jako Paweł stał się wiernym i oddanym wyznawcą Chrystusa, aż po męczeńską śmierć. Dla naszej Wspólnoty ewangelizacyjnej postać ta jest szczególnie bliska. Paweł z Tarsu jest bowiem zarówno naszym patronem, jak i wzorem do naśladowania , Jego gorliwość w dzieleniu się Dobrą Nowiną inspiruje nas i jednocześnie zawstydza.

Ks. Tomasz przypomniał nam w konferencji, że wielkość Pawła tworzyło szczególnie trzech formatorów: Gamaliel, Ananiasz i Barnaba. Pierwszy nauczył Apostoła Narodów miłości do Pism, drugi ukazał prawdę o Kościele, a trzeci uczył ewangelizacji.

„Czy masz swojego Gamaliela, Ananiasza, Barnabę?” – pytał nasz duchowy opiekun. „Dla kogo Ty jesteś Gamalielem, Ananiaszem i Barnabą?” – zakończył konferencję ks. Tomasz.