PROJEKTY EWANGELIZACYJNE W NOWYM ROKU FORMACYJNYM

(Spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne, 06.09.2018)

Po miesięcznej wakacyjnej przerwie w pierwszy czwartek miesiąca znów spotkaliśmy się całą Wspólnotą w kościele św. Józefa, by uczestniczyć w Eucharystii i godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Czas poświęcony Jezusowi wykorzystaliśmy bardzo owocnie, otwierając swoje serca na Jego Słowo oraz dziękując za wszelkie dobro, którego doświadczaliśmy podczas wakacyjnych wojaży w różnych zakątkach naszej Ojczyzny, a także poza jej granicami. Z tym większą radością spotkaliśmy się, aby uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, słuchając konferencji, a także dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem wzajemnie ubogacać się i wzrastać w świętości.

Znaczna część spotkania była przeznaczona na prezentację planów ewangelizacyjnych na najbliższe tygodnie. Zapewne w pierwszej chwili w sercach niektórych osób mogły pojawić się obawy, że misja, do której powołuje nas Pan, przekracza nasze możliwości. Jednak wątpliwości rozwiała konferencja naszego duszpasterza, który przywołał postaci trzech mężów Bożych ze Starego Testamentu: Jozuego, Gedeona i Judy Machabeusza. Dzięki temu odniesieniu ks. Tomasz przypomniał, iż rzeczeni bohaterowie mieli również poczucie słabości i niegodności powołania, a jednak zaufali mocy Bożej i zwyciężyli wroga. Dlatego z nadzieją w sercu i ufnością w pomoc Zbawiciela i działanie Ducha Świętego wyruszymy z misją ewangelizacyjną tam, gdzie pośle nas Pan.