ODWAGA JUDYTY

(Spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne, 13.09.2018)

Początek nowego roku formacji w naszej Wspólnocie stoi pod znakiem duchowych i logistycznych przygotowań do zbliżających się Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych, które podejmiemy w październiku w dekanacie bialskim. W związku z tym tematyka konferencji głoszonych przez naszego pasterza oscyluje wokół postawy bezgranicznego zaufania Bogu Ojcu. Jest to absolutnie konieczne, aby nie tylko zgodzić się na bycie posłanym, ale by zrealizować misję apostolską zgodnie z Bożym zamysłem.

Podczas, gdy na poprzednim spotkaniu ksiądz przywołał postaci trzech dzielnych i posłusznych Bogu starotestamentalnych mężów Bożych (Gedeon, Jozue i Juda Machabeusz), tym razem nasz duszpasterz przypomniał sylwetkę dzielnej niewiasty o imieniu Judyta. W swoim wystąpieniu przeprowadził on bardzo szczegółową analizę postawy rzeczonej córy Izraela, która w przeciwieństwie do mężczyzn broniących oblężonego grodu, nie ulękła się Asyryjczyków, lecz zachowała zimną krew. Judyta swoim działaniem pokazała, że nie wolno Boga wystawiać na próbę, czego przykładem była decyzja władz miasta o zaprzestaniu obrony, bo uznali, iż Bóg nie przyszedł na czas z żądaną pomocą. Tymczasem ona nie „wysłała na wakacje” trzeźwego myślenia, ale zrobiła coś, co w Nowym Testamencie sam Jezus Chrystus określi postawą „bycia przebiegłym jak wąż, ale niewinnym jak gołąb”. Niewątpliwie, podobnie jak dzielna niewiasta, my także potrzebujemy całkowicie zaufać Bogu. Ona, posłuszna Bożemu natcheniu, opuściła bezpieczne schronienie, by śmiało wyjść ku nieznanemu; ku temu, co miało uśmiercić i pochańbić. Na szczęście raz jeszcze okazało się, że Pan nie opuszcza tych, którzy mu ufają.