KIM DLA MNIE JEST JEZUS CHRYSTUS?

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 20.09.2018)

W każdy trzeci czwartek miesiąca nasze spotkanie ma nieco odmienny przebieg od pozostałych, gdyż po wspólnotowej modlitwie uwielbienia, pracujemy w małych grupkach. Oczywiście praca ta jest poprzedzona konferencją naszego opiekuna duchowego, ułatwiającą dzielenie się Słowem Bożym. Trudno też wyobrazić sobie dzielenie bez posługiwania się Pismem Świętym, które zawsze mamy w zasięgu ręki.

Budujące i tym razem było dzielenie się w małych grupach przyjętym sercem słowem Boga. Otwierać je miało pytanie, do którego warto często wracać: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Szczere wypowiedzi świadczyły przede wszystkim o żywej i bardzo bliskiej relacji z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, który dla każdego z nas jest nie tylko Bogiem, ale najserdeczniejszym Przyjacielem, Bratem, Nauczycielem, Wychowawcą i Opiekunem.