„IDŹCIE W POKOJU CHRYSTUSA”

(Spotkanie modlitewno-formacyjne 18.10.2018)

Powyższe słowa słyszymy na zakończenie każdej Eucharystii. Oznaczają one posłanie, jakie daje nam Pan, aby Jego słowem otrzymane podczas Mszy zanieść każdemu, kogo spotykamy na swojej drodze.

Podczas spotkania przyjęliśmy słowo Pana (Łk 10, 1-9), by w małych grupkach rozważać je i dzielić nim w odniesieniu do naszego życia. Odpowiedzieliśmy sobie na podstawowe pytanie: czy to, co opisuje wspomniany fragment jest tylko faktem historycznym, czy też czymś więcej? Jak odbieramy przesłanie Pisma? Kim dla nas w dzisiejszym świecie Jezus Chrystus?

Po czasie pracy w małych grupach nadszedł czas podzielenia się świadectwami związanymi z zaproszeniem mieszkańców Woskrzenic na misje ewangelizacyjne, które mają odbyć się w ich parafii. Dla naszych braci i sióstr był to czas długich lub krótkich rozmów z tamtejszymi gospodarzami. Zdarzało się wspólnie z nimi pomodlić i podzielić się swoim świadectwem. Poprzez te świadectwa Bóg uświadomił nam, jak wielkie znaczenie ma głoszenie Dobrej Nowiny w parach. To dzielenie dało głoszącym radość i wewnętrzny pokój płynący z każdej życzliwej rozmowy z drugim człowiekiem i jego otwartości na nas.

Bądź uwielbiony Panie Jezu w naszych słabościach, albowiem moc w słabościach się doskonali.