CHRYSTUS – TO NADZIEJA CAŁA NASZA

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 08.11.2018)

Jesteśmy wspólnotową rodziną, spotykającą się w każdy czwartek miesiąca, aby uwielbiać i wywyższać Pana, oddając Mu chwałę.

Każde spotkanie ma swoją wartość, ale raz w miesiącu jedno jest szczególne. Zazwyczaj przypada ono w pierwszy czwartek miesiąca, gdy uczestniczymy w Eucharystii sprawowanej w naszej intencji. Zawsze dzieje się to w siedleckim sanktuarium św. Józefa. Wtedy też dbamy o zapewnienie oprawy liturgicznej. To czas radości, tym bardziej, iż po mszy św. jeszcze godzinę zostajemy z Jezusem, adorując Go i otwierając przed Nim nasze serca.

Następna część spotkania poświęcona jest naszej formacji. Wtedy mamy możliwość wysłuchać konferencji, głoszonej najczęściej przez naszego opiekuna duchowego, bądź liderkę. Myślą przewodnią ostatniego spotkania była „nadzieja”. Uczniowie Jezusa doskonale pojmowali, jak bardzo jest ona ważna w życiu. Podejmując tę kwestię w swojej krótkiej konferencji ks. Tomasz odniósł się właśnie do słów pierwszego spośród Apostołów tj. św. Piotra, który w swoim pierwszym liście napisał: „…radujcie się choć teraz musicie doznawać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń…” (1 P 1,6).

Świadectwa, którymi dzielimy się podczas takiego spotkania bardzo nas ubogacają i przypominają o zobowiązaniach wynikających z tzw. Dekalogu WJD, który sami opracowaliśmy rok temu i realizujemy w codziennym życiu.

Tematy związane z naszą formacją czerpane są nie tylko z Biblii, ale również ze współczesnego nauczania Kościoła. Dlatego nasza liderka Emilka wraz z ks. Tomaszem poświęcili część spotkania na streszczenie Synodu Młodych, jaki miał miejsce w październiku w Rzymie, a którego tytuł brzmiał: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.