ZAUFAĆ DO KOŃCA I BEZ RESZTY

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 13.12.2018)

Tematem spotkania formacyjnego, na które przybyliśmy w drugi czwartek grudnia była kwestia zaufania Bożej Opatrzności. Ks. Tomasz w swojej konferencji powrócił do tego, jakże ważnego tematu przywołując liczne fragmenty z Pisma św. odnoszące się właśnie do postawy całkowitego zaufania wobec planu, jaki na nasze życie ma kochający Bóg Ojciec. Oprócz tego nasz Opiekun duchowy wskazał na liczne świadectwa bohaterów biblijnych Starego i Nowego Testamentu, którzy „złożyli nadzieję w Panu i nie doznali zawodu”. Podjęty temat okazał się bliski dla Sióstr i Braci z naszej Wspólnoty, którzy nie tylko potrafili wskazać, które fragmenty z Pisma św. mówią o zaufaniu, ale sami podzielili się świadectwami działania mocy Bożej, gdy poddali się prowadzeniu miłującego Stwórcy. Taka postawa uwalnia od lęków, które paraliżują nas w działaniu oraz uwalnia odwagę, która pomaga pokonywać piętrzące się trudności. Były nawet świadectwa, które udowadniały, że zaufanie Jezusowi owocuje cudami. Dotyczy to zarówno kwestii zdrowia, jak i innych życiowych spraw, z którymi zmaga się każdy z nas. Wszystkie świadectwa bardzo mocno nas poruszyły. Wychodziliśmy ze spotkania umocnieni przekonaniem, że Pan wie, co jest dla nas najlepsze.