PYTANIA O OWOCE ADWENTU

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 20.12.2018)

Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha w trzeci czwartek miesiąca zazwyczaj ma formę dzielenia się Słowem Bożym w małych grupkach. Na podstawie fragmentu Ewangelii wg Świętego Łukasza (1,26-38) wypracowywaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak przeżywasz tegoroczny Adwent (łac. adventus – przyjście)? Czy Twoja codzienność była miejscem głębokich spotkań z Bogiem / W jaki sposób?
  2. Jak reagujesz na sytuacje trudne w twoim życiu? Co zwycięża w twoim nastawieniu serca, gdy coś nie idzie po Twojej myśli; cichość czy agresja, miłosierdzie czy pretensjonalność?
  3. Która z postaci Adwentu jest Ci w tym momencie najbliższa: Izajasz, Jan Chrzciciel, Maryja, a może św. Józef? Wyjaśnij dlaczego?
  4. Jakie myśli bądź uczucia rodzą się w twoim sercu na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia? Jakie są Twoje oczekiwania w związku ze spotkaniem z Nowonarodzonym Bogiem – człowiekiem?

Podczas wspólnej modlitwy dziękowaliśmy Panu Jezusowi za wszystko, co nas w życiu spotyka: sytuacje dobre i złe. Z kolei, już na koniec, bo w ogłoszeniach Emilia (liderka) przypomniała o zbliżających się terminach kursów: Jan (03-06.01.2019) oraz Nowe Życie (11-13.01.2019). Zapisy na pierwszy kurs zakończa się już 27.12, natomiast na drugi kurs potrwają do 7 stycznia. Prosimy osoby czytające ten artykuł, aby nie odwlekały swojej decyzji o zgłoszeniu chęci udziału oraz o przekazanie innym tej informacji.