AMOR AD INTRA ET AD EXTRA

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 17.01.2019)

Modlitwą i śpiewem rozpoczęliśmy czwartkowe spotkanie. Jak zwykle po każdym kursie Nowe Życie, tak i tym razem dołączyły do nas nowe osoby, pragnące wzrastać w naszej Wspólnocie. Przyjęliśmy je z radością. Bogu niech będą dzięki!

Tym razem ks. Tomasz, w ramach głoszonej konferencji formacyjnej, zaprosił nas do refleksji nad naszą wzajemną miłością wewnątrz Wspólnoty (ad intra) oraz wobec osób spoza niej (ad extra). To właśnie miłość jest najczytelniejszą formą ewangelizacji, gdyż życiem potwierdza głoszone słowa. Analizowaliśmy wspólnie opisy pierwszej gminy chrześcijańskiej z Dziejów Apostolskich jaka jest kondycja naszej Wspólnoty. Czy widać pośród nas chrześcijańską miłość? Czy potrafimy przez nią świadczyć w naszych rodzinach, szkole i miejscu pracy? Z satysfakcją stwierdziliśmy, że wzorce Apostołów nie są nam obce, a to znaczy, że zmierzamy w dobrym kierunku. Podobnie jak Apostołowie gromadzimy się na modlitwie i wspólnotowej Eucharystii, dzielimy słowem Bożym oraz świadomie staramy się czynem przyznawać do Chrystusa. Nie obca nam jest wzajemna pomoc i troska. W WJD czujemy się jak bracia i siostry, gdyż rzeczywiście nimi jesteśmy.