CZAS DZIELENIA SIĘ RADOŚCIĄ I POKOJEM

(Spotkanie opłatkowe, 10.01.2019)

Pierwsze spotkanie naszej Wspólnoty w Nowym Roku miało szczególny charakter. Chociaż większość z nas składała sobie wzajemnie życzenie w Święta Bożego Narodzenia, to jednak wszyscy pragnęliśmy wspólnie przeżyć raz jeszcze atmosferę radości z przyjścia Pana. Zatem tego dnia po wspólnotowej Eucharystii zebraliśmy się na sali gdzie podzieliliśmy się opłatkiem. Obrzęd ten poprzedziło odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Mesjasza, wspólna modlitwa i życzenia księdza Tomasza, który zachęcił nas, by w życzeniach wybrzmiały dwa wyznania: „przepraszam i życzę i miłości”. Dlatego wszyscy zebrani dzieląc się opłatkiem życzyli sobie wzajemnie miłości i przepraszali za przykrości wykonanie świadomie bądź nieświadomie. Na wigilijnym stole nie zabrakło wypieków sióstr które zadbały o przygotowanie pysznych słodkości. Po wspólnym śpiewie kolęd przygotowana była zabawa pt: „Zgadnij, kto jest na zdjęciu?” Dzięki prezentacji zdjęciami z dzieciństwa próbowaliśmy na nich rozpoznać członków naszej Wspólnoty. W większości przypadków okazało się to być bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Na szczęście obecni z nami byli sami zainteresowani, którzy przyznawali się do swego wizerunku, który niejednokrotnie budził wielkie zdziwienie. Radości przy tym było co niemiara. Na sam koniec przyszedł czas na świadectwa, które zawsze budują naszą wiarę.

Na koniec w ogłoszeniach poznaliśmy termin kolejnego Wieczoru Chwały, który odbędzie się 31. stycznia br., na który już dziś serdecznie zapraszamy.