POSŁUGIWANIE MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 24.01.2018)

Czwartkowe spotkania gromadzą coraz więcej osób, pragnących uwielbiać naszego Pana modlitwą i śpiewem. Dają nam również możliwość wspólnego dzielenia się doświadczeniem Jego miłości. Bardzo ubogacające są zawsze świadectwa, wygłaszane przez naszych braci i siostry. Słuchamy ich z zapartym tchem. Z równie wielkim zainteresowanie wysłuchujemy nauczania naszego opiekuna duchowego, wnoszących tak wiele do naszego życia i wskazujących właściwą drogę do świętości. Ostatnia taka konferencja dotyczyła posługiwania modlitwą wstawienniczą. Jej treść uświadomiła nam wielki dar tej modlitwy, ale również obudziła jeszcze większe poczucie odpowiedzialności za osoby, które Pan stawia podczas realizowania misji ewangelizacyjnej.

Modlitwa wstawiennicza istnieje w Kościele od Jego początków, a jej podejmowanie zawsze jest dowodem miłości bliźniego. Jej głównym celem jest jednak uwielbienie Boga i oddanie Mu chwały. O innych ważnych aspektach, o jej formach, dynamice i charyzmatach, jakimi obdarza Pan podczas praktyki modlitwy wstawienniczej traktowała treść wspomnianej konferencji.