REKOLEKCJE SZKOLNE W „SAMOCHODÓWCE”

(Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 3 im. S.Staszica, 17-19.03.2014)

 

Te dni miały być dla nas prawdziwą próbą wiary. Po przyjemnej, choć wyczerpującej posłudze podczas rekolekcji szkolnych prowadzonych w Falenicy i Toruniu spodziewaliśmy się dużo większych trudności w kontakcie z siedleckimi „ziomami”. Z tym większą uwagą przygotowaliśmy szczegółowy plan działań. Zadanie było tym trudniejsze, bo nie tylko, że audytorium był zdecydowanie liczniejsze i bardziej zróżnicowane pod względem zainteresowań, to nadto mieliśmy pracować jednocześnie w trzech zespołach. Pierwszy stanowiła ekipa, którą kierował ks. Tomasz. Do pomocy miał cztery do sześciu osób gotowych do złożenia świadectwa o historii ich nawrócenia i przylgnięcia do Pana. Drugi zespół składał się z mówiącej świadectwo Patrycji Hurlak i omadlających ją trzech-czterech osób z WJD. Trzeci skład skomponowany był z najbardziej doświadczonych w prowadzeniu ewangelizacji Sióstr i Braci z naszej Wspólnoty czyli ok. dziesięciu osób.

W totalu podczas trzech dni rekolekcji zaangażowało się prawie 30 osób z WJD. To swoisty rekord. Najcenniejsze było to, iż wiele osób po raz pierwszy głosiło kerygmat oraz mówiło świadectwa. Chwała Panu. Poza tym, niezmiernie miłym zaskoczeniem był dla nas dojrzałe zachowanie uczniów, którzy wprawdzie czasami nie ogarniali się w pierwszych minutach spotkań, to jednak w miarę upływu czasu uszanowali głoszących, a szczególnie ich bardzo osobiste wyznania związane z treścią świadectw. Zapadną głęboko w naszą pamięć łzy niektórych uczennic, uczniów, a nawet nauczycieli!

Bogu niech będą dzięki za głoszących oraz omadlające je osoby z WJD, które w realnym czasie trwały przed Najświętszym Sakramentem.