CZYM SĄ REKOLEKCJE ODNOWY WIARY?

 

Chrześcijaństwo to nie system prawd lub zbiór praw, które trzeba wypełnić. To jest życie! Mówią nam o tym Dzieje Apostolskie: „…Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia” (Dz 5, 20). Kto spotkał Jezusa i doświadczył nowości wyzwolenia, nie tylko jest inny: jest zupełnie nowym stworzeniem – jak mówi św. Paweł. Skoro w wielu chrześcijanach nie odbija się szczęście i głęboka radość człowieka, który znalazł wielki Skarb, trzeba zapytać, czy znaleźliśmy już ten Skarb. Może dlatego Nietzsche uważał, że aby „nie wierzyć w Boga, wystarczy posłuchać pieśni chrześcijan – brak w nich radości płynącej z przekonania, że już są zbawieni”

Życie chrześcijańskie to nie kończąca się seria spotkań z Jezusem Chrystusem przez wiarę. Dlatego nie jest dojrzałym chrześcijaninem ten, w którym nie ujawnia się w różnorodny sposób chwała Boża i który nie rozwija się w wierze, że Jezus jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

Często zapominamy, że Ewangelia jest radosnym głoszeniem czegoś, co już się wydarzyło: dokonało się już całkowite zbawienie pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi przez śmierć, zmartwychwstanie i wyniesienie do chwały wiecznej Jezusa Chrystusa. Proklamacja opiera się na radosnej wiadomości: Jezus już nas zbawił! Oczywiście nie osiągniemy pełni życia dopóki nie spotkamy Boga twarzą w twarz, ale musimy zacząć już teraz, ponieważ już jesteśmy pojednani i dzięki Krwi Chrystusa został zburzony mur, który nas oddzielał od Boga. Jezus zgładził grzechy świata. Królestwo Boże jest pośród nas.

Tylko Duch Święty pozwala nam należeć do Chrystusa. On jest początkiem nowego życia, które Chrystus przyniósł na ten świat. Duch daje świadectwo Chrystusa w naszych sercach i czyni nas zdolnymi do ogłaszania Go Panem całego naszego życia. Ten sam Duch jest duszą wspólnoty wierzących, która wzbogaca wszystkich swoich członków różnorodnością owoców i charyzmatów, i pozwala im z mocą głosić Ewangelię. Wiele wspólnot, które uważają się za chrześcijańskie, wydaje się być bardziej cmentarzem niż manifestacją życia jakie Chrystus przyniósł na ten świat. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek Kościół mówi o nowym zesłaniu Ducha, które ukazuje z jasnością i siłą pełnię życia, jaką Chrystus przyniósł na ten świat.

W tych rekolekcjach proponujemy refleksję nad fundamentem naszej wiary tzn. nad prawdą, że CHRYSTUS UMARŁ, ZMARWYCHWSTAŁ I POWRÓCI. Czy fakt, że 2000 lat temu Jezus z Nazaretu umarł na krzyżu, a potem objawił się światu jako żyjący ma dzisiaj bezpośredni wpływ na Twoje życie? Wychodzimy w ten sposób naprzeciw wszystkim tym, którzy są ochrzczeni, ale w codzienności nie czują się dziećmi Boga. Każdy z nas potrzebuje osobiście doświadczyć zbawienia Jezusa, który nas prowadzi, byśmy byli Jego narzędziami we wszystkich środowiskach, w jakich się znajdujemy. Przedstawiane w konferencjach treści nie będą tylko teorią, lecz świadectwem. Jest to świadectwo doświadczenia odnowy życia dzięki mocy Boga.

Miejmy nadzieję, że dzięki działaniu Ducha Świętego, który mieszka w sercu każdego z nas, objawi się moc Boża i obfite życie, jakie Jezus Chrystus ofiarował nam przychodząc na ten świat.

 

Tydzień I – Po co żyjesz? …czyli o tym, jaki jest sens Twojego życia

Tydzień II – Jaki jest Bóg? …czyli prawda o kochającym Ojcu

Tydzień III – Dlaczego nie odczuwasz miłości Boga? …czyli o grzechu, który psuje wszystko

Tydzień IV – Kto Cię ocali? …czyli o jedynym Zbawicielu

Tydzień V – Kto Cię uzdrowi? …czyli o ranach, które nosimy i ich naszym uzdrowieniu

Tydzień VI – Gdzie znależć poczucie bezpieczeństwa? …czyli rzecz o Kościele

Tydzień VII – Życie w Duchu Świętym? …czyli o nowym narodzeniu

Tydzień VIII – Kościół żyje dzięki Eucharystii? …czyli o żródle wzrostu w wierze