„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”

Wszystkie przykazania i zapowiedzi Proroków nie miałyby sensu, gdyby nie wskazywały na cel – na osobę Jezusa Chrystusa. Cała treść Bożego objawienia stała się przewodnikiem i przygotowaniem do przyjęcia orędzia zbawienia w Jezusie, które Bóg zapowiedział już pierwszym rodzicom. Jezus niczemu nie zaprzeczył z tej tradycji, a ponadto wypełnił ją w swoim życiu aż do końca. Nikt z ludzi nie miał takiej mocy jak Jezus, by wypełnić wymagania Prawa. W Chrystusie każdy z nas może przyjąć i wypełnić przykazania Boże, które są ochroną naszego człowieczeństwa przed zepsuciem.