„Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.”

Jezus modli się w Wieczerniku za swoich uczniów, których sobie wybrał. Tą modlitwą ogarnia również dzisiaj nas zmierzających do Domu Ojca. Jezus modli się o wypełnienie Bożego zamysłu w swoich wiernych, którzy przechodzą przez wiele ucisków na tej ziemi. On sam dał przykład wypełnienia woli Bożej do końca, mimo, że doświadczył cierpienia i śmierci. Ufne zawierzenie swego życia miłującemu Bogu nie usuwa trudności na drodze życia, ale daje moc i światło do pokonania mentalności świata – logiki Szatana. Chrystus zwyciężył śmierć i daje nam udział w tym zwycięstwie dzięki zjednoczeniu z Nim, obecnemu w świętych sakramentach. Duchu Święty, udzielaj nam światła w poznawaniu woli Bożej oraz wzmocnij nas odwagą w świadczeniu o Zmartwychwstałym!