„Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę…”

W innym miejscu Jezus mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”, więc przed nikim nie stawia barier. On jest cały dla każdego człowieka. On wyciągnął ręce na krzyżu i wołał: „Pragnę”. To jest największe pragnienie Jezusa, by zrealizować wolę Ojca, by przyciągnąć wszystkich do źródła życia, by nic nie stracić z tego, co dał Mu Ojciec. Jezus nie stawia barier i nie zamyka się przed grzesznikiem.To sam człowiek, zwodzony podszeptami Złego, tworzy mur niewiary w Bożą miłość i miłosierdzie. Bóg jednak nie przestaje wołać do grzesznika. Bóg czeka i ciągle zagląda do człowieka przez szparkę w tym murze… Zaufaj Panu już dziś!