„Przewrotne plemię.”

Przewrotność działania charakteryzuje się ukrytymi intencjami. Co dziś mógłby powiedzieć Pan o moim rzeczywistym, nie ujawnianym nawet przed samym sobą, motywem szukania z Nim kontaktu i skrywanych pragnieniach duchowych? Bardzo łatwo jest oceniać innych po zewnętrznych pozorach. Ale Pan zna moje serce i myśli. Właśnie w nich zaczyna się nawrócenie, od ich przemiany, także od zmiany motywacji i intencji. Czy w takim razie moje nawrócenie jest głębokie, dosięgające zakamarków mojego serca, czy może znowu tylko powierzchowne? Dopóki moje ukryte pragnienia, nie zostaną uporządkowane, dopóki moim centrum, do którego będę wszystko odnosić nie będzie Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, dopóty będę oszukiwać siebie samego.