„Prawda was wyzwoli.” 

Jeśli jestem przekonany o własnej sprawiedliwości, wtedy Jezus nie jest mi potrzebny. Dopóki będę się okłamywał, pozostanę niewolnikiem zdanym tylko na siebie. Uznając swój grzech, będę mógł przyjąć Jezusowe orędzie o przebaczeniu i ojcowskiej miłości Boga. Bowiem prawdziwie wolny jest ten, kto poznał i przyjął prawdę, zarówno tę o sobie samym, jak i Tę, którą jest sam Chrystus.