„Każdemu, kto ma, będzie dodane” 


Tajemnice Królestwa Bożego może zrozumieć jedynie człowiek, który jest otwarty na słowo Boże, bowiem nauka Jezusa jest dla nas światłem. Każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co czyni z darami, jakie otrzymuje od Boga. Na ile otworzymy się na nauki Jezusa i przyjmiemy je z wiarą, na tyle będziemy mogli zrozumieć tajemnicę Królestwa Bożego. Jeżeli będziemy wierzyli Jego nauce, będziemy otrzymywali więcej światła Bożego. Jeżeli nie będzie w nas wiary w Jego słowa lub nie zatroszczymy się o ich zrozumienie i pogłębienie, zostaniemy tego światła pozbawieni.