„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus piętnuje uczucie zazdrości. Jezus przyszedł zjednoczyć świat. Duch Święty prowadzi każdego inaczej. Ludzie są i zawsze będą różni, a odmienność często jest traktowana jako zagrożenie. Zjednoczenie zakłada różnorodność. Kto czyni dobro, już stoi po stronie Jezusa, ale też powinniśmy unikać wszelkiej okazji do zła, które może gorszyć innych. Jezu poprowadź nas po ścieżkach naszego życia.