„Wyciągnij rękę.” 

Bóg dał nam ręce, byśmy nimi mogli czynić dobro. Czy nie jesteśmy często podobni do człowieka z uschniętą ręką? Stajemy się do niego podobni, jeśli jedną ręką czynimy dobrze sobie, a o tej, którą powinniśmy używać do służby drugiemu zapominamy. Jezus ma moc uzdrowić nie tylko uschłą rękę, ale także twoje uschłe serce, życie, które może straciło dla ciebie sens i w którym nie ma owoców twojej miłości. Jezus pragnie dowodu wierności i zaufania, dlatego wyciągnij rękę, powierz Mu to, z czym sobie nie radzisz.