„Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.” 

 

Jak bardzo aktualne są słowa Mistrza z Nazaretu, skoro od czasów Jezusa aż po dzień dzisiejszy z różnych stron docierają do nas interesujące proroctwa na nasze życie. Korzeniem fałszywego proroctwa jest pycha, która chce zająć w człowieku miejsce Boga, by panować nad swoim życiem w swojej koncepcji dobra i zła. Dlatego potrzeba nieustannego badania proroctw, czy pochodzą one z Bożej miłości czy wielkiej nienawiści Szatana do człowieka, ukrytej pod płaszczem troski o wolność człowieka. „A więc: poznacie ich po ich owocach.”