„Na wzór Syna Człowieczego.” 

Wchodząc do Jerozolimy, Jezus doskonale wiedział co Go czeka, mimo to nie uciekł przed cierpieniem. Dziś potrzeba także i mojej zgody na krzyż. Akceptacji wszystkiego co mnie spotka. Czy to będzie cierpienie fizyczne, poniżenie, czy inne trudności, mam iść za Jezusem, który szuka ostatniego miejsca.