„Czy nie ja, Rabbi?” 

Jak bardzo Jezus kochał Judasza! Jak walczył o niego! A jednak nie zmusił go do pozostania w ową noc z Nim. Wielka jest moc ludzkiej wolności. Zatem po dziś dzień słychać stwierdzenie Jezusa – „jeden z was…”. Kto? Decyzja cały czas leży po stronie człowieka, nawet jeśli niepewien swoich sił może tylko mieć nadzieję „chyba nie ja”.